Chai Xịt Cách Điện

View as:
 • Chai xịt cách điện Scotch® 1602 3M

  Giá bán: Call

  Chất cách điện 3M 1601-C hoặc 1602-R có thể được sử dụng để cải thiện lớp cách điện trên cuộn dây động cơ, từ trường nhỏ và cuộn dây từ.

  Sản phẩm còn có thể dùng để bịt kín các bộ phận của tủ điện và linh kiện điện tử.

  Xem tiếp
 • Chai xịt cách điện Scotch® 1601 3M

  Giá bán: Call

  Chất cách điện 3M 1601-C hoặc 1602-R có thể được sử dụng để cải thiện lớp cách điện trên cuộn dây động cơ, từ trường nhỏ và cuộn dây từ.

  Sản phẩm còn có thể dùng để bịt kín các bộ phận của tủ điện và linh kiện điện tử.

  Xem tiếp

Hiển thị tất cả 2 kết quả